Trädbeskärning & beskärning av fruktträd

Det kan finnas behov av en trädbeskärning av flertalet anledningar. Oftast är det kunden som har behovet snarare än trädet. Det kan vara grenar som växt illa till. En gren som sökt sig mot ljuset över en väg eller mot annat oönskat håll. Ibland är det trädet som har behov, trädet kan börja avvekla grenar om de exempelvis har blivit skadade. Då underlättar det för trädet att få denna halvdöda ved avlägsnad så att trädet kan lägga sin energi på rätt tillväxt. 

⚠️ Vi erbjuder endast beskärning från krona med säkerhetssele. Önskar ni beskärning från mark hjälper vi er via ett annat företag. Kontakta Lollo för vidare information: 0735 659578

Kontakta oss

Kronlyft

Ett kronlyft är en utmärkt åtgärd när trädets tillväxt slokar allt för mycket ner mot marken i form av hängande grenar. Detta brukar leda till svårigheter att passera under trädet. I vissa fall kan även trädets grenar ta skada om de skaver ända ner mot marken.

Kontakta oss för mer information

Utglesning krona

När kronan på ditt träd har sämre tillväxt i de nedre delarna är det en god ide att glesa ur kronan för bättre ljusgenomsläpp. Det är även en bra ide att göra om du som kund behöver mer ljus in till din fastighet. Trädet mår bra av en utglesning i kronan, att hjälpa trädet bli av med korsande grenar som skaver, inåt växande grenar och skadade grenar hjälper trädet att må bra och växa mer fördelaktigt.

Kontakta oss för mer information

Reducering krona

När trädet behöver kompromissa med sin omgivning kan vi utföra en kronreducering. En reducering är att kronan tas in så mycket som trädet klarar av i kombination med kundens önskemål. Alltså skär vi in in grenar i kronan för att minsta omkretsen på kronan.

Kontakta oss för information

Fruktträdsbeskärning

Beroende på vilket träd du har och vad du önskar med din beskärning så urförs beskärningen på olika tidpunkter på året. Med några undantag så går det att beskära i nästan vilken årstid som helst. Det beror snarare på hur beskärningen görs än när. Beskärning skall aldrig göras under lövsprickning eller under lövfällning, och det är heller inget vi utför. 

Prunus, alltså exempelvis körsbär är enligt en Svensk studie bäst att beskära i augusti månad. Prunus beskär vi aldrig på våren, då de kan börja blöda ymnigt ur sina sår. 

Hur?

Vi utgår alltid från kundens behov och trädets behov. I det bästa scenariot så kan vi kombinera så att alla parter blir nöjda.

Vi gör inga snitt som inte är motiverande för trädet eller för kunden. Vi vill göra snitt i den storleken som är möjligt för trädet att läka, detta betyder alltså att vi vill göra så små ingrepp som möjligt på trädet. 

Vi beskär med kvalitetsverktyg som alltid är slipade, rengjorda och desinficerade. Vi desinficerar alltid våra verktyg mellan träd och oftare i träd som bär sjukdomar. Detta för att undvika att sprida sjukdomar mellan olika träd.

Varför?

Fruktträd är förädlade träd som behöver underhållsbeskärning för att må bra. Ett korrekt beskuret träd ger mer frukt och står i många år.  

Kontakta oss