Hamling i Lerum med omejd

Hamling är en tradition som pågått i 6000 år, från början var det ett sätt för boskaps ägare att samla in löv som ett näringsrikt vinterfoder. Ett hamlat träd blir så småningom ihåligt vilket ger livsrum åt många arter. Flera arter av fåglar bosätter håligheterna som uppstår i de gamla träden, bland annat kattugglan och fladdermusen. En annan del av mångfalden lever på barken. När träden efter många hamlingar blir alltmer knotiga och grovbarkiga blir det en bra miljö för lavar och mossor varav många inte kan växa på ett träd förrän det är över 100 år gammalt, och ju äldre ett träd blir desto fler arter hinner det samla på sig. Den biologiska mångfalden är alltså väldigt rik i ett hamlat träd. De hamlade träden blir ofta väldigt gamla, och växer och mår bra trotts sina många håligheter. Träden står stadigt i stormar år efter år då vinden inte har någon stor krona att fånga upp. Det är viktigt för den fortsatta biologiska mångfalden att ersätta gamla hamlade träd med nya exemplar.

Kontakta oss

Regelbunden hamling 

Enligt gammal tradition så hamlades träden i augusti-september. För att då samla in sitt vinterfoder. Idag är vi mer fria att hamla närsom under säsongen. Dock hamlar vi inte träd i lövsprickning eller i lövfällning. Det är inte heller lämpligt att hamla i för låga temperaturer. Regelbunden hamling är viktig. När det gått längre tid måste vi restaureringshamla eller avlastningsbeskära. För lång tid är ca 10-15 år. Ett träd bör hamlas var 3-5:e år. Beroende på tålighet kan det hamlas oftare, lind och alm kan hamlas varje år. Ju längre tid det går mellan hamlingarna ju längre tid tar det att hamla. En kompromiss mellan träd och betalande kund bör övervägas. 

Kontakta oss för mer information

Förstagångs hamling 

När du vill skapa ett hamlat träd av ett befintligt inte allt för gammalt träd. Kanske vill du kunna använda de hamlade grenarna till foder som man gjorde förr? Eller så vill du kanske skapa ett tidstypiskt kulturellt utseende på din fastighet? Eller så vill du efterlämna en oas för den biologiska mångfalden? 

Eller när ett gammalt hamlat träd dör och du vill ersätta det med ett nytt träd. Kanske i en befintlig allé, eller i fastighetens entré. Hamlade träd är en slags fornlämning, dessa träd är ofta mycket gamla och som lämnats kvar till oss att vårda och njuta av. Inte bara vi utan även den rika biologiska mångfalden som lever i dessa träd. För framtiden är det viktigt att vi efterlämnar ett kulturellt arv och bostäder för kräsna arter som endast bosätter sig på väldigt gamla träd.

Kontakta oss för mer information

Restaurerings hamling

När du vill återskapa ett hamlat träd. Kanske har ett gammalt hamlat träd missköts av en tidigare ägare och tillåtits växa sig högt nära bostadshuset eller så blir det mycket löv att kratta på hösten av samma orsak som ovan. Kanske vill du återskapa ett kulturellt arv, eller det visuella av ett kulturellt arv. Eller är du en härlig trädkramare som vill att trädet skall få stå kvar lång tid fram. Hamlade träd blir som nämnt innan mycket gamla träd som många invånare njuter av.

De känsligaste trädslagen björk, asp och rönn går inte att restaureringshamla. Alm, lind, klibbal och ask är de tåligaste trädslagen, vilka lämpar sig bäst för restaureringshamling.

Kontakta oss för information

Avlastnings beskärning 

När det saknas möjliga livgrenar nära gamla hamlingspunkter, eller om diametern på grenar är över max 20 cm (Helst 10 cm) ska man inte göra en restaureringshamling. Då bör man istället göra en mindre reducering av kronans storlek även kallad avlastningsbeskärning. 

Kontakta oss för information